Telefoon

0474/87.82.85

Savelberg 31

2490 Balen

Kinesitherapie en ergotherapie bij kinderen

Vanaf de geboorte wordt er verwacht dat een kind spontaan de wereld gaat ontdekken en alle noodzakelijke vaardigheden stap voor stap onder de knie krijgt.

Maar niet elk kind doorloopt deze fasen spontaan. Als een kind vastloopt, wordt dit vaak opgemerkt door ouders, de onthaalmoeder of de leerkracht. Het onvolledig ontwikkelen of overslaan van een vaardigheid heeft invloed op de latere ontwikkeling van het kind.

Kinderen hebben, net als volwassenen, hun eigen noden, behoeften en problemen. Wat maakt dat ook zij recht hebben op een aangepaste therapie waarbij maximale kansen worden geboden om de eigen mogelijkheden volledig en optimaal te ontplooien. Elk kind is verschillend, hetgeen de therapie zeer specifiek en individueel maakt.

Binnen de praktijk willen we uw kind deze optimale stap naar groei en ontwikkeling bieden.

Elk kind krijgt een behandeling op maat op basis van een anamnese, een uitgebreide observatie en testing, aangevuld met een oudergesprek.
Doorheen het behandelingstraject worden de doelstellingen afgetoetst en aangescherpt gebaseerd op de progressie van uw kind. Hierbij staat de multidisciplinaire aanpak binnen de praktijk centraal. Maar ook jullie als ouders en de betrokken artsen, logopedist, de leerkracht, zorgjuf, CLB en/of psychologe spelen een belangrijke rol in het overleg en de aanpak.